Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

Евангелие според Матеј (Главе 27 – 28) (pdf)

Глава 27

1 А кога дисило авријал, са о свештениќа главатојра хем о народна старешине советујненапес сине против о Исус, за да те мударенле.

2 Хем пханлеле, ингарѓеле хем предајнѓеле е управителеске о Понтиј Пилат.

3 Тогаш о Јуда, кој предајнѓале, откога дикхља дека осудинѓеле, покајнѓапес хем иранѓа о тријанда сребрениќа е првосвештениконге хем е старешиненге,

4 ваќерибаја: „Грешинѓум, соске предајнѓум невино рат.“ А ола ваќерѓе леске: „Сој тано аменге? Дик ту!“

5 Тогаш фрдинѓа о сребрениќа ко Храми, иклило хем гело хем обесинѓапес.

6 А о првосвештениќа леље о сребрениќа хем ваќерѓе: „На овела те мукхенпес е храмеске ки благајна, соске тано цена баши о рат.“

7 Него, откога посоветујнѓепес, ќинѓе оленцар и Грнчарево Нива баши гробиа баши странциа.

8 Одолеске одоја нива џи авдије виќинелапес Ратвали Нива.

9 Тогаш исполнинѓапес о ваќердо преку о пророк Еремија, кој ваќерела: ‘Хем леље о тријанда сребрениќа, и цена е Оценимескири,’ Кас со оценинѓе о Израелевска чхаве,

10 ‘хем денѓелен баши и Грнчарево Нива, сар со нарединѓа манге о Господари.’

11 А кога о Исус тердило англо управители, хем о управители пучљале: „Ту ли сијан Јудејско царо?“ А о Исус ваќерѓа: „Ту ваќереја.“

12 Хем кога обвининѓеле о првосвештениќа хем о старешине на одговоринела сине ништо.

13 Тогаш о Пилат ваќерѓа Леске: „Зар на шунеја со са сведочинена против Туте?“

14 Хем на одговоринѓа леске ниту ко јек лафи, аѓар со о управители чудинѓапес бут.

15 А ко секова празнико о управители синеле обичај те мукхел е народоске јек затворнико, кас со би роденале.

16 Тогаш исине прочујмо затворнико, кој виќинелапес сине Варава.

17 Хем кога кхединѓепес, о Пилат ваќерѓа ленге: „Кас мангена те мукхав туменге? Е Варава ли, или е Исусе, ваќердо Христос?“

18 Соске џанела сине дека предајнѓеле таро завист.

19 Хем џикоте бешела сине ки столица е судибаскири, олескири ромни бичхаѓа џики лесте те ваќерен леске: „Ма ќер Леске ништо Одоле Праведникоске, соске авдије бут цидинѓум, ко суно, баши Леске!“

20 Ама о првосвештениќа хем о старешине чхивена сине е народон те измолинен баши о Варава, а е Исусе те мударенле.

21 Тогаш о управители ко одговор ваќерѓа: „Кас таро дуј џене мангена те мукхав?“ А ола ваќерѓе: „Е Варава!“

22 О Пилат ваќерѓа ленге: „А со те ќерав тогаш е Исусеја, ваќердо Христос?“ Сарине ваќерѓе: „Те овел распнимо!“

23 А ов ваќерѓа: „Саво билачхипе ќерѓа?“ О ола панда посилно виќинена сине: „Те овел распнимо!“

24 А о Пилат штом дикхља дека на поможинела, него о виќиба овела побаро, леља пани хем тхоѓа пе васта англо народо хем ваќерѓа: „Невино сијум баши о рат акале Праведникоскоро! Тумен дикхен!“

25 Хем цело народо одговоринѓа хем ваќерѓа: „Олескоро рат ки аменде хем амаре чхавенге!“

26 Тогаш мукхља оленге е Варава а е Исусе камшикујнѓале хем предајнѓале те распниненле.

27 Тогаш о војниќа е управителескере ингарѓеле е Исусе ко тхан хем кхединѓе цело чета околу Лесте.

28 Икавѓе Лестар хем ураѓеле лоле наметкаја;

29 плетинѓе венцо таро каре хем чхиѓе Леске ко шеро хем трска ки Лескири десница; хем пеле ко кочиа англо Лесте, хем асанајне Леске, ваќерибаја: „Здраво, Царе Јудејско!“

30 Хем чхунгарѓе ки Лесте, леље и трска хем кхуѓеле ко шеро.

31 Откога асандиле Леске, икавѓе таро Олестар и лоли наметка хем ураѓeле ко Олескере шеја хем ингарѓеле те распниненле.

32 А ко икљојбе сретнинѓе мануш Киринејцо, ко анав Симон, хем принудинѓеле те ингарел о крсто Лескоро.

33 Хем кога ресље ко тхан ваќердо Голгота – со значинела: Тхан Черепескоро,

34 денѓеле те пијел мол, мешимо жолчкаја, ама кога вкусинѓа, на мангља те пијел.

35 А кога распнинѓеле, разделинѓе Олескере шеја, фрдинѓе жрепка, за да те исполнинелпес о ваќердо преку пророко: ‘Разделинѓе о шеја Мле машкар песте хем баши о шеја Мле фрдинѓе жрепка.’

36 Хем бешена сине хем пазиненале сине отхе.

37 Хем чхиѓе Леске упредер Олескоро шеро натпис баши Олескири вина: „Акавај тано о Исус, Царо Јудејско.“

38 Тогаш распнинѓе Олеја дуј разбојниќа: јек десно, а јек тари лево.

39 А окола со накхена сине хулиненале сине, иранибаја пумаре шере,

40 хем ваќерибаја: „Ту со рушинеја о Храми хем со баши трин диве ѕидинејале, спасинту тут, ако сијан Девлескоро Чхаво; хули таро крсто!“

41 Исто ваќерена сине о првосвештениќа, е книжниконцар хем е старешиненцар, асанајне Леске:

42 „Е јаверен спасинѓа, а Коркори Пес нашти те спасинел. Ови тано о Израелевско Царо! Нека хулел акана таро крсто хем ка поверујнале!

43 Ов надинелапес сине ко Девел, нека избавинеле акана, ако мангелале соске ваќерѓа: ‘Девлескоро Чхаво сијум!’“

44 А исто аѓар наврединѓеле о разбојниќа распниме Олеја.

45 А таро шовто саати сине темница ки цело пхув џико ејнато саати.

46 Негде ко ејнато саати о Исус виќинѓа силно гласоја хем ваќерѓа: „Или! Или! Лама Савахтани!?“ – одова значинела: „Мо Девел, Мо Девел! Соске мукхљан Ман?“

47 А некој таро окола, кој терѓона сине одотхе, кога шунѓе одова, ваќерѓе: „Акава виќинела е Илија!“

48 Хем одма јек олендар прастандило, леља сунѓери, топинѓале ки киселина, чхиѓале ки трска, хем делале сине те пијел.

49 А о јавера ваќерена сине: „Мук! Те дикха дали ка авел о Илија те спасинеле!“

50 А о Исус виќинѓа палем силно гласоја хем мукхљале о духо.

51 Хем еќе! О завесе ко Храми пхаравсалиле ко дуј, упралдан џи теле, хем и пхув тресинѓапес, хем о карпе пхариле,

52 а о гробиа пхравдиле, хем воскреснинѓе бут тејља таро света муле;

53 хем иклиле таро гробиа пало Олескоро воскресение, кхуѓе ко Свето Гради хем јавинѓепес буте џененге.

54 А о римско офицери хем окола, кој олеја аракхена сине е Исусе, откога дикхље о земјотрес хем са со уло, дарандиле бут хем ваќерѓе: „Чаче, Акава сине Девлескоро Чхаво!“

55 А одотхе сине хем дикхена дуралдан бут ромња, кој слединена сине е Исусе тари Галилеја хем служинена сине Леске.

56 Машкар ленде сине: и Марија Магдалена хем и Марија, и дај е Јаковескири хем е Јосиевескири, хем и дај е Заведескере чхавенгири.

57 А кога ратило, ало барвало мануш тари Ариматеја, ко анав Јосиф, кој хем коркори сине е Исусескоро ученико:

58 ов гело ко Пилат хем родинѓа е Исусескоро тело. Тогаш о Пилат нарединѓа те овеле дендо.

59 Хем о Јосиф леља о тело, паќарѓале ко чисто платно,

60 хем чхиѓале ко пло нево гробо, со сине ќерѓа дупка ки карпа.

61 А и Марија Магдалена хем и јавер Марија, бешена сине одотхе спроти о гробо.

62 А ко јавер диве, пало Спремиба, о првосвештениќа хем о фарисеа кхединѓепес ко Пилат,

63 хем ваќерѓе леске: „Господар, сетинѓемамен дека одова измамнико, панда џикоте сине џивдо, ваќерѓа: ‘Ка воскреснинав пало трин диве.’

64 Одолеске заповедин те овел аракхло о гробо џико трито диве, за да мате авен Олескере учениќа те чоренле, хем те ваќерен е народоске: ‘Воскреснинѓа таро муле,’ хем о последно ховајба ка овел полошно таро прво.“

65 О Пилат ваќерѓа ленге: „Еќе туменге стража; џан хем аракхен, сар со џанена!“

66 Ола геле хем обезбединѓе о гробо, запечатинѓе о бар стражаја.

Глава 28

1 Кога накхља и сабота, рано сабалескоро ки недела, и Марија Магдалена хем и јавер Марија але те посетинен о гробо.

2 Хем еќе, уло баро земјотрес, соске е Господарескоро ангели хулило таро небо, ало хем поместинѓа о бар хем бешља ки лесте.

3 А о муј лескоро светинела сине сар молња, а олескере шеја – парне сар јив.

4 Тари дар англи лесте, о стражајра треперинѓе хем уле сар муле.

5 Тогаш о ангели ќерѓа лафи хем ваќерѓа е ромненге: „Тумен ма даран! Соске џанава дека родена е распниме е Исусе.

6 Нае акате, соске воскреснинѓа, сар со ваќерѓа! Авен хем дикхен о тхан коте со пашљола сине.

7 Хем џан сигате хем ваќерен оленге Олескере учениконге дека воскреснинѓа таро муле хем еќе, Ов џала англо туменде ки Галилеја. Одотхе ка дикхенле! Еќе, ваќерѓум туменге.“

8 Хем ола иклиле одма таро гробо, дараја хем баре радостеја, хем прастандиле те ваќерен оленге Олескере учениконге.

9 Хем еќе, о Исус престретнинѓален хем ваќерѓа: „Здраво!“ А ола приближинѓепес ки Лесте, астарѓепе баши Олескере пре хем поклонинѓепес Леске.

10 Тогаш о Исус ваќерѓа ленге: „Ма даран! Џан хем ваќерен оленге Ме пхраленге, те џан ки Галилеја; хем одотхе ка дикхенман.“

11 А кога џана сине, еќе, некој тарo стражајра але ки диз хем ваќерѓе оленге е првосвештениконге баши са со сине уло.

12 Хем ќерѓепес лафи е старешиненцар, хем советујнѓепес, хем денѓе оленге е војниконге бут сребрениќа,

13 хем ваќерѓе оленге: „Ваќерен дека Олескере учениќа але раќате хем чорѓеле, џикоте амен соваја сине.

14 Хем ако баши адава шунела о управители, амен ка убединале хем ка ќера тумен тена овел тумен грижа.“

15 А ола леље о сребрениќа хем ќерѓе, аѓар сар со сикаѓелен. Хем одова лафи разгласинѓапес машкар о Јудејциа џи авдије.

16 А о Дешујек учениќа геле ки Галилеја, ки гора, коте со сине определинѓа ленге о Исус.

17 Хем штом дикхљеле, поклонинѓепе Леске, а некој сумнинѓепе.

18 Тогаш о Исус приближинѓапес ленге хем ваќерѓа ленге: „Денди Манге тани секоја власт ко небо хем ки пхув.

19 Аѓар џан, ќерен са е народон Мле учениќа, крстиненлен ко анав е Дадеске хем е Чхавеске хем е Свети Духоске! Сикавенлен те пазинен са со заповединѓум туменге!

20 Хем еќе, Ме Сијум туменцар ко са о диве џико крајо е светоскоро. Амин!“