Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn. John 21:11

Romano Prevod tari Biblija

О Евангелие според Марко (Главе 15 – 16) (pdf)

Глава 15

1 Хем одма сабалескоро, о првосвештениќа, е старешиненцар хем е книжниконцар хем о цело Синедриони, пханлеле е Исусе, ингарѓеле хем предајнѓеле е Пилатеске.

2 Хем о Пилат пучљале: „Ту ли сијан о Јудејско Царо?“ А Ов одговоринѓа леске хем ваќерѓа: „Ту ваќереја!“

3 О првосвештениќа обвининѓеле бут. Ама Ов на одговоринѓа ништо.

4 А о Пилат палем пучљале: „Ништо ли на одговоринеја? Дик, кобор ќерена Тут криво!“

5 Ама о Исус веќе ништо на одговоринѓа, аѓар со о Пилат чудинелапес сине.

6 А ко секова празнико мукхела ленге сине по јек затворнико, кас со ка роден.

7 Сине ко оковиа о ваќердо о Варава, пле бунтовниконцар, кој ки буна сине ќерде убиство.

8 Хем о народо виќинѓа гласно хем почминѓа те роден одова, со секогаш ќерела сине ленге.

9 А о Пилат одговоринѓа ленге, ваќерибаја: „Мангена ли те мукхав туменге е Јудејско Царо?“

10 Соске џанела сине дека о првосвештениќа предајнѓеле таро завист.

11 Ама о првосвештениќа чхивена сине е народон: пошукар те мукхел ленге е Варава.

12 А о Пилат пак одговоринѓа хем ваќерѓа: „Тогаш, со те ќерав Околеја, Кас со виќиненале Јудејско Царо?“

13 Ама ола виќинѓе палем: „Распнинле!“

14 О Пилат палем ваќерѓа ленге: „Саво билачхипа ќерѓа?“ Ама ола виќинѓе панда посилно: „Распнинле!“

15 Тогаш о Пилат, мангипаја те угодинел е народоске, мукхља ленге е Варнава, а е Исусе, откога камшикујнѓеле, предајнѓале те овел распнимо.

16 О војниќа ингарѓеле андре ко дворо, уствари ки Преторија, хем повикујнѓе цело чета.

17 Хем ураѓеле пурпурна шеја: плетинѓе венцо таро каре хем чхиѓе ки Лесте.

18 Хем почминѓе те поздравиненле: „Здраво, Јудејско Царе!“

19 Хем кхувенале сине трскаја ко шеро, чхунгаренале сине хем перена сине ко кочиа, кланиненапе сине Леске.

20 А откога лељеле ко мајтапи, хуљаѓе Олестар и пурпурно наметка хем ураѓеле Олескере шеја, хем ингарѓеле те распниненле.

21 Хем теринѓе јеке со накхела, о Симон Киринеец, кој иранелапе сине таро поле, о дат Александров хем Руфов, те ингарел Олескоро крсто.

22 Хем анѓеле ко тхан Голгота, со значинела Тхан е Черепенгоро.

23 Хем денале сине мол смирнаја, ама Ов на приминѓа.

24 Пало одова распнинѓеле хем разделинѓе Олескере шеја, фрдибаја жрепка баши оленге, кој со те лел.

25 А сине трито саати, кога распнинѓеле.

26 Хем сине пишимо натпис, со означинела Олескири вина: „Јудејско Царо.“

27 Хем Олеја распнинѓе дуј разбојниќа: јек оддесно, а јек тари лево, узи Лесте.

28 Хем исполнинѓапес о Писмо кова ваќерела: ‘Хем генѓeле машкар о билачхипа со ќерена.’

29 А окола со накхена сине хулиненале сине, иранибаја пумаре шере хем ваќерибаја: „Уаа, Ту со рушинеја о Храми хем ѕидинејале баши трин диве,

30 спасинту Тут хем хули таро крсто!“

31 Слично лељеле ко мајтапи о првосвештениќа, заедно е книжниконцар, ваќерибаја јек јавереске: „Е јаверен спасинѓа, а Пес нашти те спасинел!

32 О Христос – о Израелевско Царо! Нека хулел акана таро крсто, те дикха хем те поверујна!“ Наврединенале сине хем окола, кој сине распниме Олеја.

33 А ко шовто саати, ули темница ки цело пхув, џико ејнато саати.

34 А ко ејнато саати о Исус виќинѓа силно гласоја: „Или! Или! Лама Савахтани!“ – со значинела: ‘Мо Девел, мо Девел, соске мукхљанма!’

35 Штом шунѓе одова, некој таро окола, кој терѓона сине одотхе ваќерѓе: „Еќе виќинелале е Илија!“

36 Хем јек прастандило хем топинѓа сунгери ки киселина, чхиѓа ки трска хем денѓале те пијел, ваќерибаја: „Мукхен, те дикха дали ка авел о Илија те хуљавеле!“

37 О Исус виќинѓа силно гласоја хем издивнинѓа.

38 Хем е храмескири завеса пхаравсалили ко дуј, упралдан џи теле.

39 А кога дикхља о римско офицери кој терѓола сине спротив Лесте, дека аѓаре издивнинѓа, ваќерѓа: „Чаче, акава мануш сине Девлескоро Чхаво!“

40 А дуралдан дикхена сине хем ромња, машкар касте сине и Марија Магдалена, и Марија и дај е тикне Јаковескири хем е Јосијаскири, хем Салома,

41 кој џана сине пали Лесте, кога сине ки Галилеја, хем служинена Леске, хем бут јавера, кој але Олеја ко Ерусалим.

42 А кога веќе ратило, соске сине спреминенапе, уствари диве спроти сабота,

43 ало о Јосиф тари Ариматеја, поштојмо советнико, кој хем коркори уџарела сине е Девлескоро Царство, осмелинѓапес хем кхуѓа ко Пилат хем родинѓа е Исусескоро тело.

44 А о Пилат чудинѓапес дека веќе муло; хем виќинѓа е римско офицере хем пучљале дали муло одамна.

45 А штом дознајнѓа таро римско офицери, денѓале е Јосифеске о муло тело.

46 Ов ќинѓа ленено платно, хуљаѓале, паќарѓале ко платно хем чхиѓале ко гробо, со сине ќердо дупка ки карпа, хем навалинѓа бар англо удар ко гробо.

47 А и Марија Магдалена хем и Марија Јосиева дикхље коте тано чхивдо.

Глава 16

1 А кога накхља и сабота, и Марија Магдалена, и Марија Јаковова хем Салома ќинѓе мирисиа, за да те авен хем те помазиненле.

2 Хем бут рано, ко прво диве е неделакоро, але ко гробо кога изгрејнела сине о кхам.

3 Хем ќерена сине лафи машкар песте: „Кој ка преместинел аменге о бар таро вудар е гробоскоро?“

4 Хем кога дикхљe, дикхље дека о бар тано преместимо. Уствари, сине бут баро.

5 А кога кхуѓе ко гробо, дикхље терно ко дугачко парне шеја, сар бешела десно хем зачудинѓепес.

6 Ама ов ваќерѓа ленге: „Ма даран! Тумен родена е распниме о Исус Назареецот. Воскреснинѓа! Нае тано акате! Еќе тано о тхан, коте со чхиѓеле.

7 Него џан хем ваќерен ленге Олескере учениконге, хем е Петреске, дека Ов гело англедер туменде ки Галилеја; одотхе ка дикхенле, сар со ваќерѓа туменге.“

8 А ола иклиле хем нашље таро гробо, соске астарѓален трепет хем дар. Хем никаске ништо на ваќерѓе, соске дарана сине.

9 А кога воскреснинѓа рано, ко прво диве е неделакоро, јавинѓапес прво е Марија Магдаленаке, колатар сине палдинѓа евта демојна.

10 Ој гели хем јавинѓа оленге околенге, кој сине Олеја, кој тугујнена сине хем ровена.

11 А ола, кога шунѓе декај тано џивдо хем дека ој дикхљале – на верујнѓе.

12 Пало одова јавинѓапе ленге ко јавер лико, дује џененге олендар, ко друмо, кога џана сине ко гав.

13 Хем ола геле хем јавинѓе оленге е јаверенге, ама хем оленда на верујнѓе.

14 Најпосле јавинѓапе ленге хем е Дешујеке Џененге, џикоте сине узи софра, хем укоринѓален баши оленгоро неверие хем закоравеност е срцескоро, соске на поверујнѓе олен околен, кој дикхљеле воскреснимо.

15 Хем ваќерѓа ленге: „Џан ко цело свето хем проповединенле о Евангелие ко секова создание!

16 Кој ка поверујнел хем крстинелапес, ка овел спасимо; а кој на поверујнела, ка овел осудимо.

17 А акала знаќа ка придружинен околен, кој поверујнѓе: ко Мло анав ка палден билачхе демојна; ка ќерен лафи неве чхибја;

18 ка астарен сапа; ако пијена хем нешто смртоносно – нае те поврединелен. Ка чхивен васта ко насвале хем ола ка сасќовен.“

19 А о Господари о Исус, откога ваќерѓа ленге одова, вознесисалило ко небо хем бешља десно ко Девел.

20 А ола иклиле хем проповединена сине сегде: а о Господари поможинела сине хем утврдинела сине о слово знаконцар, кој придружиненајнелен. Амин!